Kategoriarkiver: Naturfag

Atomer- fredag 5. time rullering

Når du er hos Berit skal du jobbe med atomer. Dere skal først lese s. 4- 7 i dette heftet.

Reklamer

Naturfag 5. time fredag 21.04

I linken finner du «Håndbok om kjemiske undersøkelser». Vi skal lese om atomer og molekyler. Vi skal lese  s. 30- 33.

 

Naturfag 14.06

Du går inn på denne Salaby-linken. Du skal først gjøre førlesingen(tenk ut svarene på spørsmålene underveies). Så leser du boka, etter det er det søkelesing og dybdelesing. Til slutt skal du gå inn på arbeidsark og åpner «bokas innhold». Her gjør du dette skriftlig på et dokument på CB.

 

90 dagers værmelding:)

Her har du linken til nettstedet som gir deg detaljert værmelding for de neste 90 dagene… Det ser ut som været blir fint til skolestart i august 🙂

Guinness rekordbok

Her finner du linken til Guinness rekordbok. Du trenger den hvis du skal gjøre oppg. 2 . s. 171 i Yggdrasil.

Naturfag tirsdag 08.03

Denne timen skal dere begynne å lage et faktaark om havørn, stokkand, flaggspett eller gråspurv.

Dere skal lese s. 10-11 felles, sammen med vikaren.

Faktaarkene skal ligne på de dere har laget før om furu eller gran og om et pattedyr i norske skoger. Det skal bare være en side, sånn som sist:)

Det er viktig at du skriver hvilke riker, rekker, klasser, orden, familie og art fuglearten du velger hører til. Du må også si noe om hvordan nebb og klør til fuglen du skriver om ser ut.

Du skal jobbe videre med faktaarket neste uke.

Lykke til:)

 

Naturfaghefte

Her er heftet til lydfilen du skal høre på til onsdag.

Videoer av stemmebåndene.

Animert film:

https://www.youtube.com/watch?v=Q9sxCNTg97Y

Animert og «ekte» film:

https://www.youtube.com/watch?v=P2pLJfWUjc8

Her ser du forskjellen på menn og damer:

https://www.youtube.com/watch?v=-XGds2GAvGQ&list=PLRCfr0DNzz2bhaQHObc0Rkv9qUTtx_4iT&index=2

Naturfaglekse 07.12

Her er det to lydforsøk. Du skal gjøre minst et. Det du finner ut skal du skrive inn på et dokument på CB. Når du er ferdig med forsøket og har skrevet det du har hørt skal du gå inn på linken og lese forklaringen.

Høre med tennene

Kan du høre med tennene?

1) Skrap på blyanten uten å bite i den 2) Bit i blyanten og skrap

Hold en trepinne, f.eks. en blyant, i den ene handa, og skrap på enden av den med en fingernegl. Hva hører du nå? Bit i trepinnen og skrap med en fingernegl i den andre enden av pinnen. Er det noe forskjell fra i stad?

Skriv ned det du hører, gå inn her og les forklaringen.

Hyssing leder lyd

Hører du klokkeklangen?

Når skeia dunker mot bordkanten hører du rådhusklokker

Bind ei spiseskei i en tynn hyssing, sånn som på bildene. Hyssingendene kan være 20 – 30 cm lange. Klem hyssingendene inn mot øret. La skeia henge fritt, og hyssingene skal ikke komme borti noe. Dunk skeia mot en bordkant. Hva hører du nå? Du vil få litt forskjellig resultat med ulik størrelse på skeia og ulik tykkelse på hyssingen. Hva skjer når du holder skeia med fingrene og dunker bort i bordkanten? Skriv ned det du hører, gå inn her og les forklaringen.

Naturfagprøve tirsdag 10.11

Her finner du de 20 spørsmålene du skal øve på til prøven i morgen. Jeg plukker ut ti av som kommer på prøven. Lykke til:)

6A – spm til naturfagprøve – Google Dokumenter

6B- Spørsmål til naturfagprøve – Google Dokumenter