Stikkordarkiver: matematikk

Multiplikasjonsalgoritmen.

Her ser du hvordan du skal stille opp et multiplikasjonsstykke.

https://youtu.be/gkqNcejBXU0

Reklamer

Mattetime tirsdag 22.09

Her er linker du kan jobbe med:

Tusen millioner: Her jobber du med del 1 og 2

Multi: Her skal du jobbe med A (likeverdige brøker) og C (addisjon og subtraksjon av brøker). Bok 6B kap 6 

Matematikk.org: Her skal du jobb med «større, mindre eller lik», «utvid brøken» eller»fellesnevner». Det er tre nivåer hvis du har klart alt riktig på lett nivå så går du videre til middels

Ekstraoppgaver brøk

Her er en link med brøkoppgaver. Scroll ned til «Større, mindre eller lik» , «fellesnevner», «forkort» og «utvid» og prøv deg på oppgavene.